Tin tức

Hq9038 Tube DAC- với tụ điện Duelund

08:06 | 01/06/2018
Hq9038 Tube DAC full balance với tụ điện Duelund, là sản phẩm cao cấp nhất của chúng tôi

Chip DAC sủa dụng: ES9038PRO- Một trong những chíp DAC cao cấp nhất hiện nay

Tube 12Au7+ 6DJ8

Điện trở Audio Note và Vishay Cao cấp

 

 

 

Các tụ điện Cao cấp Mudorf

 

 

 

 

 

Thong ke